Tips Menghafal Al-Qur’ an untuk siswa sekolah

menghafal al-Qur`an ialah gabungan dari kata menghafal serta al- Qur`an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghafal adalah usaha memasukkan suatu kedalam fikiran supaya senantiasa ingat. tetap terjaga dan tidak lupa.

menghafal Al-Qur’ an kok sulit?  Pengetian menghafal al- Qur`an.

Tips Menghafal Al-Qur’ an untuk siswa sekolah

a. memahami makhorijul huruf

Seseorang pengahafal bila tidak memahami makhorijul huruf. hingga dikala menghafalkan ayat terdengar kaku, banyak salahnya. ayat yang dihafalkan iku semacam asing sehingga membuat penghafal merasa kesusahan buat menghafalkan ayat- ayat Al- Qur’ an.

b. muroja’ ah dengan ayat yang telah dihafalkan

lupa terhadap ayat yang sempat di hafal, keadaan dimana siswa tidak bisa kembali mengingat hafalanya. hal itu terjadi setelah menaikkan hafalan baru, karena minimnya muroja’ ah.

c. muroja’ ah  ayat- ayat yang mirip

Keadaan kala proses menghafal menjumpai ayat- ayat yang mirip. kerap kali menghadapi kekeliruan antara ayat satu dengan ayat lain yang mirip, penghafal tanpa sadar berpindah ataupun menyambung pada ayat ataupun surah yang lain. contoh ayat-ayat yang mirip. klik ini!

d. fokus atau konsentrasi

Sulitnya berkonsentrasi sebab terdapatnya kasus yang mengusik fikiran. Kasus yang lingkungan yangdirasakan siswa. merupakan semacam terdapat permasalahan dengan temannya, kangen dengan orang tua dirumah, maupun terdapat mata pelajaran yang kurang dapat serta masih bimbang membagi fokus anatara buat hafalan serta pelajaran sekolah.

e. menjaga kesehatan dan kejiwaan

menjaga kesehatan dan kejiwaan Ialah  kasus yang tidak menuju kepada keadaan sakit jiwa ataupun edan, melainkan dalam menghafal Al- Qur’ an kendala psikologis yang dirasakan oleh para siswa. suatu tanda- tanda yang kejiwaan semacam ketegangan batin( tension), merasa putus asa serta sedih hati, risau ataupun takut.

 

terimaksih telah membacanya.

Share

Leave a Comment